How to Choose Door Pulls For Glass/Wood Doors?

求购  拉动 为了 玻璃 

门拉手很重要 配饰_ _ _ _ _ _ _ _ _ 任何_ _ , _ _ _ _ _ 他们_ _ _ _ _ 特别重要_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 为了_ _ 玻璃_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ 提供_ _ _ _ _ _ A 方式_ _ _ 打开_ _ _ _ _ _ _ _ 没有_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 触碰_ _ _ _ _ _ 玻璃 _ _ _ _ 哪个_ _ _ _ 可以_ _ _ _ 原因_ _ _ _ _ _ 粉碎_ _ _ _ _ _ 如果_ 足够_ _ _ _ 力量_ _ _ _ _ 应用 _ _ _ _ _ _ 此外 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ _ _ 添加_ _ A 装饰_ _ _ _ _ _ _ 触碰_ _ _ _ _ 任何_ _ , _ _ _
_ _ 他们_ _ _ _ _ _ _ A 种类_ _ _ _ _ _ _ 风格_ _ _ _ _ _ _ 完成_ _ _ _ _ _ _ _ 匹配_ _ _ _ 任何_ _ 装饰风格 _ _ _ 如果_ 
_ _ _ _ _ _ _ 市场_ _ _ _ _ 为了_ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ 为了_ _ _ _ 玻璃_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 什么_ _ _ _ _
需要_ _ _ _ 知道 _ _ _
门拉手的类型
那里_ _ _ _ _ _ 一些_ _ _ _ _ _ 类型_ _ _ _ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ 可用_ _ _ _ _ _ _ 为了_ _ 玻璃_ _ _ _  _ _ _ _ 
_ _ 最多_ _ _ 常见_ _ _ _ 类型_ _ _ _ A 处理 _ _ _ _ _ 哪个_ _ _ _ _ A 酒吧_ _ _ _ _ 附上_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 用过_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 打开 _ _ _ 手柄_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 种类_ _ _ _ _ _ _ 形状, _ _ _ _ _ 
尺寸 _ _ _ _ _ _ 完成 _ _ _ _ _ _ _ 所以_ _ _ _ _ 寻找_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 匹配_ _ _ _ _ _ 风格_ _ _ _ _ _ _ 
_其他_ _ _ _ 类型_ _ _ _ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ 包括_ _ _ _ _ _ 旋钮, _ _ _ _ 杠杆, _ _ _ _ _ _ _ 手指_ _ _ _ _ s _ _ _
旋钮_ _ _ _ _ _ 圆形/方形_ _ _ _ _ _ 通常_ _ _ _ _ _ 安装_ _ _ _ _ _ _ _ 小门/柜子 杠杆_ _ _ _ _ _ _ 更长_ _ _ _ _ _ _ _ _ 安装_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 本身 _ _ _ _考虑到把手的选择,可以选择带有锁定机构的门拉手。
方形门拉手

材料  饰面

_ _ _ 拉动_ _ _ _ _ _ _ _ A 种类_ _ _ _ _ _ _ 材料_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 完成 _ _ _ _ _ _ _ _ 最多_ _ _ 常见_ _ _ _ 
材料_ _ _ _ _ _ _ _ 金属不锈钢 其中_ _ _ _ _ _ 可用_ _ _ _ _ _ _ _ A 范围_ _ _ _ _ 完成 _ _ _ _ _ _ _ 包括_ _ _ _ _ _ _ _ 拉丝黑色缎面黄铜 _ _ _ _ _ _ 青铜_ _ _ _ _这些门拉手可以根据您的现场要求购买用于背靠背应用或单面应用。


安装

安装_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ _ 玻璃_ _ _ _ _ _ _ _ _ 相对_ _ _ _ _ _ _ _ 简单 _ _ 最多_ _ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 全部_ _ _ _ 必要_ _ _ _ _ _ _ 硬件_ _ _ _ _ _ _ _ _ 指示_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 为了_ _ 安装 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 最多_ _ _
重要_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 制作_ _ _ 当然_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 安全_ _ _ _ _ _ 随附_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _如果_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 不是_ _ 安全_ _ _ _ _ _ 随附 _ _ _ _ _ _ _ 可以_ _ _ _ _ _ _ 松动_ _ _ _ _ 原因_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 粉碎 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 重要_ _ _ _ _ _ _ _ 制作_ _ _ 当然_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 等级_ _ _ _ _ _
对齐_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

结论

_ _ _ 拉动_ _ _ _ _ _ 一个_ 重要_ _ _ _ _ _ _ 配饰_ _ _ _ _ _ _ _ 为了_ _ 任何_ _ 玻璃_ _ _ _  _ _ _ 他们_ _ _ 提供_ _ _ _ _ _ A 
方式_ _ _ 打开_ _ _ _ _ _ _ _ 没有_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 触碰_ _ _ _ _ _ 玻璃 _ _ _ _ _ _ 他们_ _ _ _ _ 添加_ _ A 
装饰_ _ _ _ _ _ _ 触碰_ _ _ _ _ 任何_ _  _ _ _ 那里_ _ _ _ _ _ 一些_ _ _ _ _ _ 类型_ _ _ _ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ 可用 _ _ _ _ _ _ _ 包括_ _ _ _ _ _ _ _ 手柄 _ _ _ _ _ _ 旋钮, _ _ _ _ 杠杆, _ _ _ _ _ 以及形状,即圆形、方形或 H 型 _ _ _ 拉动_ _ _ _ _ _ _ _ A 种类_ _ _ _ _ _ _ 材料_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 完成 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 他们_ _ _ _ _
相对_ _ _ _ _ _ _ _ 简单_ _ _ 安装 _ _ _ _ _ _ 如果_ _ _ _ _ _ _ _ 市场_ _ _ _ _ 为了_ _ _ _ _ 拉动_ _ _ _ 为了_ _ _ _ 玻璃_ _ _ _  _ _ _ _ _ 当然_ _ _ _ 考虑_ _ _ _ _ _ _ 全部_ _ _ _ _ 选项_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 制作_ _ _ _ _ A 购买 _ _ _ _ _ _ _
Door handle